Gladheidsbestrijding 2020 - 2021

 De gemeente Losser vindt het belangrijk dat de wegen, ook in de wintermaanden, in een goede en veilige staat verkeren. Gladheidsbestrijding hoort daar ook bij. Hoe we dit in de periode vanaf 1 oktober 2020 tot 1 mei 2021 gaan doen is in het ‘Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding 2020-2021' (pdf) vastgesteld. De hoofdroutes worden preventief (voordat het glad wordt) gestrooid en de onderliggende wegen als het nodig is (curatief). Ook in de kerkdorpen houden ploegen calamiteitenroutes en belangrijke plekken zoals bejaarden- en verpleegtehuizen sneeuwvrij. 

Preventieve strooiroute 2020-2021 (pdf)

Curatieve strooiroute 2020 - 2021 (pdf)

Het uitvoeringsplan ligt tot en met 1 mei 2021 ook ter inzage bij de receptie van ’t Lossers hoes.