Gladheidsbestrijding

De gemeente Losser heeft voor winterseizoen 2018-2019 volgens de volgende strooiroutes vastgesteld:

Verder zijn er binnen de kernen de volgende strooilocaties vastgesteld