Duurzaam vervoer en laadpalen

Reizen met de auto zorgt voor veel CO2-uitstoot. Dat is niet goed voor het klimaat. In Nederland proberen we die uitstoot op verschillende manieren terug te dringen. Om de klimaatdoelen te halen heeft de gemeente Losser haar ambities opgeschreven in de ‘Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040’. Daarin staat dat Losser inzet op 100% energieneutraal in 2040, en groen, gezond en leefbaar blijven. Om dit te bereiken zet de gemeente onder andere in op duurzame manieren van reizen.  Lees meer hierover op onze pagina over duurzaam vervoer (mobiliteit).