Vuurwerkvergunning

Voor het afsteken van professioneel vuurwerk moet u voldoen aan de vereisten die hieraan zijn verbonden.

Dit wil onder andere zeggen dat de afsteker van het vuurwerk een bezigheidsvergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat moet hebben. Daarnaast dient toestemming verkregen te worden van het college van Gedeputeerde Staten. Ook is een werkplan en een certificaat van vakbekwaamheid nodig.

Tenslotte moet bij de burgemeester van de gemeente waarin het vuurwerk wordt afgestoken, een verklaring van geen bezwaar worden gevraagd.

Bij de aanvraag voor de verklaring van geen bezwaar dient een afschrift van de bezigheidsvergunning en het werkplan te worden overlegd. Tevens zal de toestemming van Gedeputeerde Staten en een afschrift van het certificaat van vakbekwaamheid van KIWA moet worden overlegd.

Meer informatie

Gemeente Losser, Team Plannen, vergunnen en handhaven t. 053 53 77 444