Standplaatsvergunning

Voor een standplaats hebt u mogelijk een vergunning nodig. 

Voorwaarden

Of u hiervoor een vergunning krijgt, is afhankelijk van de aard, omvang en het doel van de activiteit. Ook wordt gelet op mogelijke overlast voor omwonenden, voor voetgangers en ander verkeer, de bepalingen in het bestemmingsplan, het straatbeeld en bijzondere omstandigheden.

De aanvraag voor de vergunning moet minimaal 8 weken voorafgaande aan de activiteit aan de gemeente gestuurd worden.

Kosten

€ 307,80

Bijzonderheden

Het verbod geldt niet voor uitstallingen met stukken waarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard. Dit recht ligt in de Grondwet (artikel 7) verankerd.

Meer informatie kunt u krijgen bij de Gemeente Losser, Team plannen, vergunnen en handhaven (PVH) t. 053 53 77 444.

Aanvraag

U kunt een aanvraag doen door het Aanvraagformulier Standplaatsvergunning in te vullen en aan te leveren bij de Gemeente Losser.