Kledinginzameling

Het college van burgemeester en wethouders verleent jaarlijks volgens een rouleersysteem aan drie inzamelende instellingen (die een CBF erkenning hebben) een vergunning voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel.

Voorwaarden

Bij het aanbieden van kleding en schoeisel komt het de kwaliteit en de opbrengst ten goede als het materiaal wordt aangeboden in een gesloten plastic zak.

Kosten

€ 104,00

Bijzonderheden

Meer weten over de rol van het Centraal Bureau Fondsenwerving? Kijkt u dan op de website van het CBF.

Of vraag om meer informatie bij de gemeente Losser, Team plannen, vergunnen en handhaven (PVH), t 053 53 77 444.

Aanvraag

Aanvragen voor een vergunning voor het inzamelen van textiel voor het daaropvolgende jaar moeten uiterlijk op 1 april schriftelijk zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Daaruit moet tevens blijken dat de organisatie is erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving.