Kabel- en leidingwerkzaamheden

Zonder vergunning mag u geen kabels en leidingen in de openbare grond plaatsen.

U hebt hiervoor een vergunning nodig. Voor het verstrekken van de vergunning gelden specifieke randvoorwaarden, die mede afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden.

Aanvragen kunt u indienen via www.MOORwerkt.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Beheer fysieke ruimte (BFR) t. 053 53 77 444