Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Grondverzet

In de gemeente Losser vindt regelmatig grondverzet plaats. Bij het ontgraven en toepassen van grond moet de toe te passen grond vaak ook analytisch worden onderzocht.

De gemeente Losser heeft een bodemkwaliteitskaart met een bijbehorend bodembeheerplan opgesteld. Hierdoor heeft de gemeente een actief bodembeleidskader waarbij, onder voorwaarden, grond zonder restricties in de gemeente, of in andere gemeenten, kan worden toegepast (dit op basis van de zogeheten Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet).

In de bodemkwaliteitskaart staat een overzicht van te verwachten bodemkwaliteit binnen de gemeente Losser. De gemeente is opgedeeld in verschillende deelgebieden, waarbij per deelgebied de bodemkwaliteit van de bovengrond en ondergrond is vastgesteld in zogenaamde bodemkwaliteitszones. Dit bodembeheerplan geeft voorwaarden aan voor grondverzet binnen en tussen deze bodemkwaliteitszones. 

Het doel van het bodembeheerplan is het beleidsmatig vaststellen van de voorwaarden waaronder grond kan worden toegepast als bodem.

Er zijn verschillende situaties van grondverzet. Een overzicht van de grondstromenmatrix, is als bijlage bij het bodembeheerplan gevoegd. 

Bij grondverzet binnen en tussen zones moet altijd (historische) informatie van de ontgravingslocatie worden achterhaald. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld, die door de initiatiefnemer moet worden ingevuld, waarna de gemeente een aantal gegevens doorloopt om na te gaan of de locatie van herkomst verdacht is voor bodemverontreiniging. Verder moet ook 5 dagen voordat de grond wordt toegepast, dit worden gemeld bij de gemeente.
Alleen particulieren kunnen kleine hoeveelheden (<2m3) grond zonder onderzoeksverplichting aanbieden bij het gemeentelijke afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg in Losser.
Heeft u een vragenlijst en meldingsformulier nodig, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Venterink (tel. 053-5377492) van de afdeling V&H.

Bodemkwaliteitskaart gemeente Losser incl. bijlage 1-4 (pdf 132 kB)
Bodembeheerplan gemeente Losser incl. bijlage 3-10 (pdf  273 kB)
Kaartbijlage 1a bkk zones bovengrond (pdf 380 kB)
Kaartbijlage 1b bkk zones ondergrond (pdf 380 kB)
Kaartbijlage 2a gw-win beschermingsgebied (pdf 271 kB)
Kaartbijlage 2b provinciale ecologische hoofdstructuur (pdf 417 kB)
Kaartbijlage 2c aardkundige waarden (pdf 329 kB)
Kaartbijlage 2d archeologie (pdf 405 kB)
Kaartbijlage 2e cultuurhistorie (pdf 338 kB)
Kaartbijlage 5 deelgebieden (pdf 358 kB)
Kaartbijlage 6a waarnemingen bovengrond (pdf 378 kB)
Kaartbijlage 6b waarnemingen ondergrond (pdf 376 kB)
Kaartbijlage 7a zones bovengrond (pdf 380 kB)
Kaartbijlage 7b zones ondergrond (pdf 380 kB)