Grondverzet

Tussen de gemeenten in Twente zijn afspraken gemaakt en voorwaarden opgesteld over het ontgraven en toepassen van partijen grond (grondstromen). In de nota bodembeheer 'Twents beleid veur oale groond 2.0' en de Regionale Bodemkwaliteitskaart Twente zijn deze afspraken en voorwaarden beschreven.

Met betrekking tot PFAS in de bodem is aanvullend beleid opgesteld dat is verwoord in de Beleidsregels PFAS Twente en de Bodemkwaliteitskaart PFAS Twente. Het aanvullend beleid is in de gemeente Losser vastgesteld.

De bodemtaken, waaronder grondverzet worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Twente. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.odtwente.nl.