Evenementenvergunning

Evenementen verlevendigen het beeld van ieder dorp. Voor de goede orde en het voorkomen van overlast is het belangrijk dat er regels zijn waaraan de organisator van een evenement zich moet houden.

Dat betekent dat er een vergunning aangevraagd dient te worden. Dit met uitzondering van  activiteiten met een geringe reikwijdte zoals een buurtfeest, een kleine optocht of een wedstrijd. Dan kan worden volstaan met een melding. Voor de evenementen die kunnen worden gemeld verwijzen wij naar de tekst onder melding evenementen. Dit formulier dient minimaal 2 weken voorafgaand aan het evenement/buurtfeest in het bezit te zijn van de gemeente Losser. 

Als er sprake is van het plaatsen van een tent of tenten waarin aan meer dan 150 personen toegang wordt verleend of wanneer er sprake is van het afsluiten van wegen, geldt een termijn van minimaal 4 weken.

Het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning dient bij risicoklasse A evenementen (weinig risico) 8 weken voordat het evenement plaatsvindt in het bezit te zijn van de gemeente Losser. Voor de risicoklasse B (verhoogd risico) en C (groot risico) evenementen is de termijn 12 weken. Aan de hand van een risicoscan wordt bepaald of een evenement in de A-, B-, of C-categorie valt. Zaken die hier invloed op hebben zijn o.a. het aantal bezoekers, de tijdsduur, het plaatsen van (grote) objecten/tenten en de invloed op de bereikbaarheid. De evenementen met de meeste impact worden in de C-categorie geplaatst. In het Evenementenbeleid van de gemeente Losser kunt u de volledige informatie vinden. Allerlei handige tips en voorbeelddocumenten die kunnen helpen bij de voorbereiding van een evenement zijn te vinden op de speciale website voor evenementorganisatoren.

Download hier het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning. Deze kunt u vervolgens invullen en voorzien van de nodige bijlagen opsturen naar de gemeente.

Documenten