Demonstratie of betoging

Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, moet daarvan voor de openbare aankondiging ervan en tenminste 48 uur voordat deze gehouden zal worden schriftelijk kennis geven aan de burgemeester, met inachtneming van hetgeen in de Algemene plaatselijke verordening (APV) hierover is bepaald.

Meer informatie

Gemeente Losser
Team Plannen, vergunnen en handhaven (PVH) t. 053 53 77 444.