Bijen houden

Het is verboden bijen te houden binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven en binnen een afstand van dertig meter van de weg.

Het verbod geldt niet als voldoende beschermingsmaatregelen worden genomen (door middel van een afscheiding van twee meter) en als de omliggende gebouwen eigendom zijn van de bijenhouder.

Ontheffing

Bij burgemeester en wethouders kunt u een schriftelijk verzoek indienen voor een ontheffing van het verbod. Het verlenen van de ontheffing is afhankelijk van de omstandigheden en redenen van het verzoek.

Kosten

€ 251,90

Meer informatie

Gemeente Losser, afdeling Vastgoed Vergunning en Handhaving, team Vergunningverlening