Omgevingsvisie Losser

  • Omgevingsvisie gemeente Losser

    In de komende periode gaat de gemeente aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Heeft u zelf ideeën of vragen? Doe dan mee aan het Omgevingsfestival op 9 september a.s.