Klacht of melding over openbare ruimte

Heeft u klachten over het onderhoud of de kwaliteit van het openbaar groen of de openbare ruimte? Meld dit digitaal aan de gemeente of via de MijnGemeente app.

Dit kunt u melden

  • Bestrating: de rijbaan, fietspaden, trottoirs en dergelijke
  • Openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, gazons, bermen, parken, maar ook gedeeltelijk de vijvers, sloten en waterpartijen.
  • Zaken als zwerfafval, vandalisme (graffiti), schade aan straatmeubilair, en weginrichting (verkeersborden)
  • Openbare verlichting (lantaarnpalen)
  • Eikenprocessierups (openbaar groen, bomen)

Zo gaat het verder

Uw klacht wordt opgenomen in ons klachtenmeldingensysteem en binnen de vastgestelde termijnen afgehandeld. U ziet uw melding terug op de overzichtskaart. Daar ziet u ook andere meldingen die in behandeling zijn.

Meer informatie

Afdeling Beheer Fysieke Ruimte
t (053) 53 77 444