Openbare verlichting

In de gemeente Losser staan een groot aantal lichtmasten. Deze moeten zorgen voor een goed zicht en een veilig gevoel in het donker. Openbare verlichting zorgt voor een veilige en leefbare gemeente, zodat inwoners en bezoekers zich op hun gemak voelen. Op deze pagina wordt uitgelegd: 

  • wat de werkwijze is bij een storing of kapotte verlichting;
  • van wie welke verlichting is; en
  • welke ontwikkelingen er plaatsvinden op het gebied van openbare verlichting.

Storing of kapotte verlichting?

Is er bijvoorbeeld een lamp stuk? Of is er schade aan een lichtmast? Aarzel dan niet en geef dat door aan de gemeente. Tip: Geef bij uw melding altijd het codenummer van de lichtmast door, dit staat op de sticker die net boven ooghoogte op de lichtmast is geplakt. Onze medewerkers hoeven dan niet onnodig te zoeken naar de juiste lichtmast en we voorkomen hiermee dat er aan de verkeerde lichtmast gewerkt wordt. 

Storing/defect melden?

U kunt een storing of kapotte verlichting heel gemakkelijk melden via het digitale formulier Melding openbare ruimte. Hebt u een smartphone? Dan kunt u uw melding ook doorgeven via de MijnGemeente app. De MijnGemeente app is beschikbaar in de App Store voor de iPhone en in de Play Store voor Android-systemen. Lukt het niet via internet? Dan mag u ook bellen, telefoonnummer: 053 - 53 77 444.

Onderhoud aan de openbare verlichting

Acht keer per jaar wordt het onderhoud aan de openbare verlichting gedaan. Dit wordt gedaan door een aannemer waarmee de gemeente een contract heeft gesloten. Gemiddeld repareert de aannemer één keer per 6 weken de defecte lichtmasten. Voor 2022 zijn dat de weken 4, 10, 16, 24, 33,  39, 45 en 50.  Vooraf aan een onderhoudsweek controleren medewerkers van de gemeente Losser of de verlichting brandt of dat er problemen zijn. Deze storingen worden samen met de klachten en/of meldingen die via inwoners binnen zijn gekomen doorgegeven aan de aannemer. De aannemer voert tijdens de onderhoudsweken standaard reparaties uit, zoals het vervangen van een lamp of een voorschakelapparaat. Hiermee zijn meestal de klachten opgelost. Als de verlichting daarna nog steeds niet goed werkt, geef dit dan door. De aannemer zal dit dan snel oplossen. Om ervoor te zorgen dat de straatverlichting in uw buurt probleemloos brandt, werkt de gemeente Losser nauw samen met netwerkbeheerder Enexis. De gemeente is uw aanspreekpunt en zorgt voor het bovengrondse deel van de openbare verlichting. Zit de storing onder de grond? Dan neemt de gemeente contact op met Enexis. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan ook eens naar dit filmpje.

 

Wie is de eigenaar van de openbare verlichting?

In de gemeente Losser zijn verschillende organisaties eigenaar van de openbare verlichting. Deze verlichting is meestal in beheer bij de eigenaar, maar in sommige gevallen ook bij een andere partij. Over het algemeen is dit zo verdeeld:

  • De verlichting langs provinciale autowegen buiten de bebouwde kom is eigendom van de provincie Overijssel. De provincie Overijssel is ook verantwoordelijk voor het beheer.
  • De verlichting op privé terreinen is eigendom van de eigenaar van het terrein, bijvoorbeeld een bedrijf, school of woningstichting (achterpadverlichting). Deze eigenaar is ook verantwoordelijk voor het beheer.
  • De verlichting langs de openbare weg, op pleinen, in woonwijken en langs fietspaden is eigendom van de gemeente Losser. De gemeente Losser is ook verantwoordelijk voor het beheer. Ook fietspaden langs provinciale wegen worden door de gemeente Losser verlicht. Ruim 4700 lichtpunten vallen onder het beheer van de gemeente. 

De ontwikkelingen in de gemeente Losser

De gemeente Losser vervangt alle oude verlichting door LED-verlichting. Ruim 33% van de verlichting in al LED-verlichting. Deze verlichting verbruikt minder energie en verlicht veel gerichter. Hierdoor is er minder lichthinder en hebben omwonenden minder last van lichtvervuiling. Deze nieuwe LED-verlichting is uitgevoerd met een dimprogramma, want de verlichting hoeft niet altijd op volle sterkte aan te staan. Dit is goed voor het milieu en voorkomt ook weer lichthinder. Op bepaalde plekken is er slimme verlichting geplaatst. Dat is bijvoorbeeld langs het fietspad tussen Losser en Overdinkel en langs het fietspad Bentheimerstraat ter hoogte van De Lutte. Deze verlichting meet of er verkeer langskomt. Als er verkeer langskomt, dan gaat de verlichting sterker branden. Op deze manier wordt gezorgd voor licht waar het moet, donker waar het kan. In het Beleidsplan openbare verlichting staan de kaders en richtlijnen waaraan de openbare verlichting moet voldoen. Ook staat daarin de ambitie, van de gemeente, op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.
 

openbare verlichting 's avonds in een straat in de gemeente Losser