Onkruidbestrijding

De gemeente bestrijdt onkruid op verharding 5 a 6 keer per jaar door middel van verschroeiing. Dit gebeurd door middel van hete lucht omdat chemische bestrijding niet goed is voor het milieu. Verder wordt onkruid nog mechanisch bestreden.

Dit houdt in dat klinkerwegen en voetpaden worden geborsteld, zodat het onkruid verdwijnt. Deze methode van onkruidverwijdering is minder intensief en dus ook minder effectief dan chemische bestrijding. Het gevolg is dat onkruid weer eerder opkomt. Het wordt maatschappelijk acceptabel geacht dat het straatbeeld daardoor nooit geheel onkruidvrij zal zijn.