Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding is de bestrijding van ongedierte, insecten en plaagdieren. De gemeente Losser bestrijdt geen ongedierte. Om zelf ongedierte te bestrijden zijn er regulier verschillende soorten gif te verkrijgen.

Wespen

Een wespennest kan eenvoudig worden bestreden met wespenpoeder of spuitbus. Het poeder moet bij de ingang van het nest aangebracht worden. De wespen nemen het gif zelf mee naar het nest, ook als dit verder in de spouwmuur zit. Binnen 24 uur zijn de wespen niet meer actief. Zo niet, dan dient de behandeling herhaald te worden.

Ratten en muizen

Het weren van ratten is belangrijker dan het bestrijden. Dit kan op de volgende manieren:

  • Bouwkundige maatregelen: voorkomen dat ratten zich ergens kunnen nestelen en dat er schuilplaatsen zijn voor ratten, vloeren van duiven- en hondenhokken net boven het maaiveld, onopgeruimde ruimten die niet of moeilijk bereikbaar zijn vormen ook schuilplaatsen voor ratten;
  • Voedsel: duivenvoer dat door een spijlenvloer op de grond valt, een voerbak van een hond die open achter een woning staat of kippenvoerbakken die altijd vol staan zijn als het ware een magneet voor ratten.

Is er voedselaanbod en schuilgelegenheid, dan wordt de kans op ratten groter.

Dierenplaag

Wanneer er een dierenplaag bestaat of lijkt te ontstaan, zoals van muizen, ratten, vlooien of wespen, kunt u contact opnemen met een particulier bedrijf dat gespecialiseerd is in ongediertebestrijding. Deskundige bedrijven vindt u in de de telefoongids & gouden gids .

Muskusratten

De muskusrat veroorzaakt in Nederland zoveel schade dat het wettelijk verplicht is om aangifte te doen wanneer men een muskusrat signaleert. Waterschap Regge en Dinkel roept dan ook alle inwoners in Twente op om hun melding door te geven aan het waterschap. Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Waterschap Vechtstromen
Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo
Telefoon: (0546) 83 25 25 (tijdens kantooruren)
E-mail: info@vechtstromen.nl