Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding is de bestrijding van ongedierte, insecten en plaagdieren. De gemeente Losser bestrijdt geen ongedierte. 

Wespen

Een wespennest kan eenvoudig worden bestreden met een wespenspray of wespenval.

In de spray zitten giftige stoffen, met de spray wordt het nest afgesloten. Alleen de wespen die in het nest zitten sterven, waardoor het andere insecten zoals bijen niet schaadt.

De wespenval kan ook gebruikt worden. Insecten die hierin terecht komen, kunnen niet meer ontsnappen en daarna bestreden worden.

Ratten en muizen

Het weren van ratten en muizen is belangrijker dan het bestrijden. Dit kan op de volgende manieren:

  • Zorg ervoor dat voedsel en water niet bereikbaar is voor ratten en muizen.
  • Sla geen rommel en oude spullen op. Daarmee voorkom je nestelgelegenheid/onderdak.
  • Houd muren vrij van beplanting. Dichte begroeiing creëert een ideale schuilplaats.
  • Let erop of straatwerk niet aan het verzakken is. Dit kan duiden op een kapot riool, waardoor ratten naar boven kunnen komen.
  • Maak openingen in de buitenmuur dicht met weringsgaas.
  • Maak openingen binnen het huis dicht. Openingen zitten vaak onder keukenkastjes, in de meterkast, in de waterput en boven op zolder. Ongediertepreventie werkt het beste als iedereen in de buurt met u meedoet. Pak bovengenoemde maatregelen gezamenlijk op om ratten en muizen succesvol te bestrijden.
Bestrijden met gif mag niet in Nederland. 

Dierenplaag

Wanneer er een dierenplaag bestaat of lijkt te ontstaan, zoals van muizen, ratten, vlooien of wespen, kunt u contact opnemen met een particulier bedrijf dat gespecialiseerd is in ongediertebestrijding. Deskundige bedrijven vindt u in de de telefoongids & gouden gids .

Muskusratten

De muskusrat veroorzaakt in Nederland zoveel schade dat het wettelijk verplicht is om aangifte te doen wanneer men een muskusrat signaleert. Waterschap Vechtstromen roept dan ook alle inwoners in Twente op om hun melding door te geven aan het waterschap. Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Waterschap Vechtstromen
Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo
Telefoon: (0546) 83 25 25 (tijdens kantooruren)
E-mail: info@vechtstromen.nl