Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Voorwaarden carbidschieten

Carbidschieten is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

Algemeen

 • Het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 16.00 uur
 • U heeft uiterlijk 28 december melding gedaan via het meldingsformulier. 
 • Degene die met carbid schiet is minimaal 16 jaar en niet onder invloed van alcohol en drugs. Hij of zij neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
 • Als sprake is van carbid schieten door een persoon jonger dan achttien jaar, is een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon die minimaal 18 jaar is, niet onder invloed van alcohol en drugs is en die altijd in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en/of handelingen kan verhinderen.

Bussen

 • Bij het carbidschieten wordt gebruikgemaakt van bussen, die niet worden afgesloten met harde voorwerpen zoals metalen, houten en andere vergelijkbare materialen (in ieder geval zijn toegestaan lederen en plastic ballen). De bus mag maximaal 30 liter zijn (de grootte van een melkbus). 
 •  De bussen moeten stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze staan, zodat terugslag wordt voorkomen.
 •  Er zijn maximaal 6 bussen in een straal van 100 meter in gebruik of gebruiksklaar.

Terrein

 • U heeft schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten. 
 • Het terrein is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal.
 • Het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 75 meter van woningen, 150 meter van zorginstellingen en voorzieningen waarin dieren verblijven, 500 meter van een vogelbeschermingsgebied.
 • Het vrijeschootsveld bedraagt tenminste 75 meter en binnen dit schootsveld bevind(t)en zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen.