Hondenbeleid

Hondenpoep; Nederlands grootste kleine ergernis. Zo ook in de gemeente Losser. In 2018 zijn, in overleg met inwoners en dorpsraden, hondenpoepbakken geplaatst binnen alle kernen. Helaas komen er nog steeds meldingen binnen over niet opgeruimde hondenpoep. Ook de aanlijnplicht binnen de bebouwde kom en in natuurgebieden wordt wel eens vergeten. Op deze pagina leggen wij uit welke plichten hondenbezitters hebben, waar de gemeente Losser hen in faciliteert en waar de hond vrij mag loslopen.  

Opruim-/aanlijnplicht hondenbezitters

Binnen de gemeente Losser geldt volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een opruim-/aanlijnplicht voor hondenbezitters. In de gemeente Losser zijn BOA’s aanwezig voor toezicht op en handhaving van de APV.  In deze Algemene Plaatselijke Verordening staat het volgende:

De eigenaar van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat de hond zich niet van uitwerpselen ontdoet*: 

  • Op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd is voor het verkeer van voetgangers; 
  • Op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;
  • Op een ander door het college aangewezen plaats

De strafbaarheid wegens overtreding van bovenstaande gestelde gebod wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

Daarnaast is het de eigenaar of houder van een hond verboden de hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • Binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is*;
  • Op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats*;
  • Op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

* De verboden zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.

Hondenpoepbakken

hondenpoepbakDe gemeente Losser faciliteert hondenbezitters door het aanbrengen van hondenvoorzieningen. In de verschillende kernen van de gemeente Losser staan hondenpoepbakken (zie afbeelding). Deze hondenpoepbakken zijn zo geplaatst dat er binnen een straal van 250 meter altijd een hondenpoepbak in de buurt is (binnen de bebouwde kom). Daarnaast zijn de hondenpoepbakken geplaatst op strategische plekken waarbij rekening is gehouden met hondenuitlaat routes. De opruimplicht ligt bij de hondenbezitters, de gemeente faciliteert door het plaatsen en legen van de hondenpoepbakken. 

 

 

 

 

 

Honden losloopterrein

honden aan de lijnBuiten de bebouwde kom geldt er géén aanlijnplicht, wel moeten honden voorzien zijn van een halsband/identificatiekenmerk. Geldt er, bijvoorbeeld in natuurgebieden, wel een aanlijnplicht dan staat dit met borden (zie foto) aangegeven. 

 

 

 

 

 

In natuurgebied Lutterzand is er een speciaal Hondenlosloopgebied waar de aanlijnplicht niet geldt. Ondanks dat honden hier niet aangelijnd hoeven te zijn, moeten ze wel onder appel staan. Daarnaast moet de eigenaar of houder van de hond ervoor zorgen dat de uitwerpselen direct worden verwijderd en in de hiervoor bestemde bakken gegooid worden. Het losloopgebied is ongeveer 1 hectare groot. In het gehele Lutterzand staan regelgevende borden van Staatsbosbeheer (als eigenaar van een deel van het gebied) met uitleg over de toegangsregels en de plekken waar honden wel/niet los mogen lopen.

kaartje losloopgebied De Lutte