Eikenprocessierups

Wat doet de gemeente aan de bestrijding van de eikenprocessierups?

Om de overlast van de eikenprocessierups te beperken zetten we in op het herstel van het natuurlijk evenwicht. Dus geen bespuitingen om rupsen te doden, maar maatregelen om de natuurlijke vijanden van de rups te bevoordelen. Het kan enkele jaren duren voordat deze aanpak effect heeft. Daarom blijven we ook rupsen wegzuigen en vernietigen. Dat doen we als eerste op de zogenaamde hotspots. Op de kaartjes hieronder kunt u zien waar deze hotspots zich bevinden in Losser, Beuningen, Overdinkel en de Lutte. Het gaat hier om drukke punten waar veel mensen samenkomen (sportzalen, scholen, winkels). Ook op andere plaatsen zuigen we de rupsen weg als sprake is van veel overlast. Het kan soms wat langer duren voordat actie wordt ondernomen.

Plan van aanpak bestrijding eikenprocessierups

De gemeente Losser heeft voor 2020 en volgende jaren een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we de overlast willen beperken. Er is nog een aantal jaren een forse inspanning nodig om de populatie van deze nachtvlinder te beheersen en daarmee grote overlast te voorkomen. Tegelijkertijd moeten we leren leven met de eikenprocessierups. Daarom zijn ook in onze woonomgeving en ons gedrag veranderingen nodig. Bekijk hier het plan van aanpak (pdf).

Uitbreiden biodiversiteit

In de basis probeert de gemeente Losser de overlast van de eikenprocessierupsen (en andere plaagdieren) te beperken door het uitbreiden van de biodiversiteit. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijker leefgebied voor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen zoals verscheidene soorten vogels, insecten en vleermuizen. Op den duur leidt dit tot een ecologische balans waar eikenprocessierups- en vlinder ook deel van uitmaken. U zult dus op steeds meer plekken, met name in de buurt van eikenbomen, ongemaaid gras, bloemenmengsels en nieuw struikgewas tegenkomen

Meer weten over biodiversiteit? Bekijk hier de pagina.

bloemstrokenverruiging berm

 

Hotspots in het dorp Losser

Op de kaart zijn alle bomen in het dorp Losser met een zwarte stip aangegeven. De eikenbomen zijn met een groene stip weergegeven. De hotspots zijn met een rode stippellijn aangegeven. Het gaat om:

 • het gebied bij basisschool Veldzijde grenzendend aan de Balderikstraat, Ericahof
 • het gebied bij Brilmansdennen tussen de Bookholtlaan, Roggenkamppad, Gildehauserweg
 • het gebied tussen de Sperwerstraat en kloppenstraat
 • het gebied tussen de Smalmaatstraat en de Overdinkelsestraat

De kaart is ook als pdf in te zien. 

kaart met hotspots in Losser

Hotspots in Beuningen

Op de kaart zijn alle bomen in Beuningen met een zwarte stip aangegeven. De eikenbomen zijn met een groene stip weergegeven. De hotspots zijn met een rode stippellijn aangegeven. Het gaat om het gebied tussen de Beuningerstraat en de Lomanskamp. De kaart is ook als pdf in te zien.Kaart met hotspots in Beuningen

Hotspots in Overdinkel

Op de kaart zijn alle bomen in Overdinkel met een zwarte stip aangegeven. De eikenbomen zijn met een groene stip weergegeven. De hotspots zijn met een rode stippellijn aangegeven. Het gaat om:

 • het gebied bij het sportpark tussen de Kerkhofweg, Tweelenbeecke en de Invalsweg
 • het gebied bij KBS Pax Cristi grenzend aan de Hoofdstraat, Kerkhofweg en de Willem Gamestraat
 • het gebied bij obs het kompas tussen de Prins Hendrikstraat en de Hoofdstraat
 • het gebied grenzend aan de Spinnersweg en de Dominee Pasmastraat

De kaart is ook als pdf in te zienkaart met hotspots in Overdinkel

Hotspots in de Lutte

Op de kaart zijn alle bomen in de Lutte met een zwarte stip aangegeven. De eikenbomen zijn met een groene stip weergegeven. De hotspots zijn met een rode stippellijn aangegeven.
Het gaat om:

 • het gebied grenzend aan de Irenestraat, Lossersestraat en de Plechelmusstraat
 • Het gebied bij de Plechelmusschool grenzend aan de Plechelmusstraat, Pastoor Rudingpad
 • het gebied aan beide kanten van de Plecelmiussstraat ter hoogte van de Plecehlmusschool richting de Bentheimerstraat.

De kaart is ook als pdf in te zien.

Kaart met hotspots in de LutteMelding maken van (nesten van) de eikenprocessierups 

U kunt online een melding doen of telefonisch contact opnemen via (053) 5377444.

waarschuwingsbordGezondheidsklachten door de eikenprocessierups

Een volgroeide rups heeft ongeveer 700.000 brandharen! Met hun weerhaakjes dringen de pijlvormige brandharen bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Contact met brandharen kan binnen een paar uur klachten veroorzaken, zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. De ogen kunnen rood en dik worden en/of ontstoken raken. Verder kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid: een loopneus, kriebel in de keel, hoesten, moeilijk slikken en kortademigheid. Daarnaast kunnen zich algemene klachten voordoen, zoals braken, duizeligheid, koorts en algehele malaise. De overlast van de brandharen van de rups start meestal in mei en loopt door tot en met augustus.

Heeft u klachten, dan is het belangrijk om te voorkomen dat de brandharen zich verder over het lichaam verspreiden. Het is daarom goed om de huid direct na blootstelling met plakband te strippen. Daarna de huid en de ogen met lauw water afspoelen. De brandharen zijn niet gemakkelijk te verwijderen uit kleding. Het beste is om kleding die besmet zijn met brandharen heel grondig te wassen (liefst op 60ºC). Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot 2 weken vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen middelen tegen de jeuk, zoals zalf op basis van menthol, verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger, dan is het verstandig naar de huisarts te gaan.

Voorkomen van gezondheidsklachten door de eikenprocessierups

Zorg bij een bezoek aan een natuurgebied waar de eikenprocessierups voorkomt voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Probeer direct contact met rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes zoveel mogelijk te vermijden. Maak kinderen attent op het gevaar van de eikenprocessierups. Vermijd wegen waar eikenbomen met veel processierupsen staan. Ook oude nesten van vorig jaar bevatten veel brandharen, welke kunnen verwaaien. Als u in uw eigen tuin te maken heeft met eikenbomen met eikenprocessierupsen, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden, maar huur daar een deskundig bedrijf voor in of vraag daarover advies bij uw gemeente.

Eikenprocessierupsen in eigen tuin

Als u eikenprocessierupsen in uw eigen tuin heeft dan moet u zelf maatregelen nemen. Voor het verwijderen van rupsen en nesten kunt u het best een gespecialiseerd (hoveniers)bedrijf inschakelen. Vermijd in alle gevallen contact met de rupsen en met de nesten.

Meer weten over de eikenprocessierups?

 

Infographic over de eikenprocessierups