Carbidschieten melden

Carbidschieten tijdens de jaarwisseling is een traditie in de gemeente Losser. Wilt u op 31 december carbidschieten, dan bent u verplicht dit te melden. Meld dit uiterlijk 27 december bij de gemeente.

U ontvangt geen bevestiging. Als u niet mag carbidschieten, hoort u dat voor 31 december van ons. Als u niets van ons hoort, dan mag het wel.

Voorwaarden

U moet aan enkele voorwaarden voldoen. De veiligheid van onze inwoners staat voorop.

  • Carbidschieten mag alleen op 31 december na 10.00 uur.
  • Carbidschieten mag alleen buiten de bebouwde kom. Op tenminste 75 meter van woningen, 150 meter van zorginstellingen en voorzieningen waarin dieren verblijven en 500 meter van een vogelbeschermingsgebied.
  • Wie carbidschiet, is minimaal 16 jaar en niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij/zij neemt alle mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
  • Als sprake is van carbidschieten door een persoon jonger dan 18 jaar, is een toezichthouder aanwezig. Een toezichthouder is een persoon die minimaal 18 jaar is. En die niet onder invloed van alcohol en drugs is. En die altijd in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter. En/of handelingen kan verhinderen.
  • Carbidschieten mag met bussen. Die zijn niet afgesloten met harde voorwerpen, zoals metalen, houten en vergelijkbare materialen. Leren en plastic ballen zijn wel toegestaan. De bus mag maximaal 30 liter zijn. Dit is de grootte van een melkbus. De bussen moeten stevig in de bodem staan, in een frame of op andere wijze. Er zijn maximaal 6 bussen in een straal van 100 meter in gebruik of gebruiksklaar.
  • U heeft schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waar wordt geschoten. Het terrein is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal. Het vrijeschootsveld bedraagt tenminste 75 meter. In dit schootsveld zijn geen personen en openbare wegen of paden.

Meer informatie

Bewust Oplettende CarbidKnaller