Schatkamer in Nationaal Landschap Noordoost-Twente

Losser ligt in een uniek natuurgebied dat om zijn bijzondere kenmerken tot Nationaal Landschap (één van de twintig in Nederland) is uitgeroepen.

Losser, schatkamer van Twente

Veel van de schatten die een bezoek aan Losser de moeite waard maken, zijn nauw met dit natuurschoon verweven. De overheid geeft extra aandacht aan nationale landschappen en er worden extra financiële middelen vrijgemaakt. Daarmee worden de eigenschappen die het gebied bijzonder maken, behouden en versterkt.

Maar Losser heeft ook verrassingen van een heel andere orde in huis. Cultuurhistorisch erfgoed en eeuwenoude tradities gaan hand in hand met moderne kunsten, sports & wellness en bijzondere evenementen. Genieten van de natuur, uitrusten, maar ook energie op doen en actief ontspannen. Wandelen, fietsen en onthaasten zonder je te vervelen. Gecombineerd met de Twentse gastvrijheid zijn dat de sleutelwoorden voor alle schatten die de gemeente Losser herbergt. U bent van harte welkom in deze schatkamer!

Nationaal Landschap Noordoost Twente

Noordoost Twente is aangewezen als Nationaal Landschap. Deze landschappen, waarvan Nederland er slechts twintig telt, bezitten elk een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen en vertellen daarmee het verhaal van het Nederlandse landschap. Ze kenmerken zich door de specifieke samenhang tussen de verschillende onderdelen van het landschap zoals natuur (flora en fauna), reliëf (bijvoorbeeld beekdalen en terpen), grondgebruik en bebouwing (zoals dorpsgezichten en forten).

Noordoost Twente onderscheidt zich door het fijnmazige samenstel van beken, essen, kampen en jonge ontginningen dat samen met houtwallen, heuvels en bossen resulteert in een harmonieus landschap. Door de bijzondere geologische opbouw van de ondergrond zijn vele waterbronnen ontstaan. Bovenal straalt het landschap hier een enorme rust uit.

De Dinkel

Kleinschalig groen

Een mooi voorbeeld van het kleinschalige groene landschap, is het tussen De Lutte en Beuningen gelegen natuurgebied Lutterzand. Hier vormt rivier De Dinkel met z’n steile oevers de grillige grens tussen de lager gelgen stroomdalgraslanden en een uitgestrekt, hoger gelegen stuifzandgebied. Heerlijk om in rond te struinen.

Karakteristiek

Op de grens met Oldenzaal loopt een stuwwal over Lossers grondgebied dat ontstaan is in de voorlaatste ijstijd. Boerenerven liggen tussen weilanden, bosjes, houtwallen en akkers. Te midden van de bossen zorgen enkele kleine heidevelden en waardevolle hooilanden voor afwisseling. Karakteristieke beekjes banen zich al slingerend een weg. De 85 meter hoge Tankenberg is de hoogste berg in Overijssel en doet voor menig berg in Limburg niet onder. Vanaf het koepeltje heeft u een prachtig uitzicht en ligt het golvende Twentse landschap aan uw voeten.

Gezin Losser

Traditioneel

In het Nationaal Landschap Noordoost Twente kunnen stilte en donker nog ervaren worden. Bovendien worden er aantrekkelijke en bijzondere gebruiken en tradities gekoesterd die nauw in verbinding staan met het Noordoost Twentse landschap. Denk aan het midwinterhoornblazen, de paasvuren, schuttersfeesten en klootschieten. Allemaal activiteiten die in de buitenlucht tegen het sprookjesdecor van het plaatselijke natuurschoon plaats vinden.

Informatie

Wandel- en fietsroutes en de activiteitenkalender vindt u op de website van de www.visitdeluttelosser.nl.

Bekijk de portal via www.schatkamervantwente.nl .