Wat kost riolering en afvalwater?

De kosten voor waterbeheer en riolering zijn fors. Ook voor het zuiveren van het afvalwater betalen we belasting.

Rioolheffing

De komende jaren zijn veel rioleringssystemen aan vervanging toe en dat kost de gemeente Losser veel geld. De kosten voor de gemeentelijke watertaken worden betaald uit de rioolheffing. Rioolheffing betaalt u, omdat u water afvoert via de gemeentelijke riolering. Met de inkomsten van de rioolheffing betaalt de gemeente het onderhoud en de vervanging van het riool. In de gemeente Losser betaalt u uw rioolheffing via het samenwerkingsverband GBTwente. In de gemeente Losser betaalt de eigenaar een vast bedrag per jaar en de gebruiker van een pand per eenheid voor het aantal kubieke meters dat op het gemeentelijk riool wordt geloosd. De gemeenteraad bepaalt jaarlijks het tarief van de rioolheffing. U vindt de belastingtarieven op de website van het GBT.

Zuiveringsheffing

Voor het zuiveren van het afvalwater betaalt u zuiveringsheffing aan het waterschap Vechtstromen. Het waterschap dekt met de opbrengst van deze heffing de kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van het waterschap. Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing via de waterschapsbelasting. Het GBLT int de waterschapsbelasting voor het waterschap.