Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Rioolproblemen

Heeft u problemen met een stinkend of bubbelend riool? Dan zijn er een aantal oorzaken mogelijk. Wellicht zit er ergens een verstopping, waardoor het normale ontluchten van het riool niet gaat. Maar misschien heeft u andere problemen waardoor u een rioollucht ruikt.

Stank

Een oorzaak van stank in huis kan een niet werkend ‘stankslot’ zijn. Een zwanenhals onder een gootsteen is zo’n stankslot. Die kan verstopt zijn, maar ook ‘leeg’. Wanneer u de kraan een hele tijd niet gebruikt hebt, staat er geen water meer in en staat uw kraan in directe verbinding met het stinkende riool. Het helpt om er water in te gieten.

Ook op straat is soms een rioollucht te ruiken. Bij warm weer kan het stankslot in een straatkolk zijn opgedroogd. Dan is de stank te verhelpen door een emmer water in de kolk te gieten. Is het probleem na twee dagen nog niet verholpen, meld het dan bij de gemeente. Na rioleringswerkzaamheden kan er soms even een rioollucht blijven hangen. Die moet na een paar dagen wegtrekken. Is dit niet het geval? Geef te dan door aan de gemeente.

Plaatst u een dakraam of ventilatierooster dichtbij de rioolontluchtingspijp in uw dak, dan kunt u daar last krijgen van stank. Bij oudere huizen staat de ontluchtingspijp vaak in verbinding met de regenpijp. Mocht daar stank vandaan komen, raadpleeg dan een installateur.

Verstopping

Verstoppingen in het riool zijn heel vervelend. Heeft u last van een verstopt riool, dan kunt het volgende doen.

Schoonmaken of ontstoppen

Loopt het water in uw gootsteen of wastafel niet meer weg? Draai de sifon open en maak die schoon. Ook ontstoppen met een simpele ontstopper is vaak voldoende.

Pas op met allerlei chemische middelen! Ze kunnen uw riool aantasten én de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Schakel liever een reinigingsbedrijf in.

Oorzaak vinden 

Als meerdere waterafvoeren niet werken, is het probleem waarschijnlijk groter. Of als het water dat u op de eerste verdieping wegspoelt en op de begane grond weer uit een putje of toilet komt. Waarschijnlijk is dan het riool onder uw huis of in uw tuin verstopt. Ook kan het probleem bij het openbare riool liggen. Om de juiste oorzaak te vinden, moet u het zogenaamde ontstoppingsstuk (laten) opgraven. Dat ligt rondom de perceelgrens, net op uw grond of de grond van de gemeente. Hierin is goed te zien waar een eventuele verstopping zit. Staat het vol water, dan zit het probleem in het openbare riool. Is het droog dan zit er waarschijnlijk een verstopping in of rond uw huis

Melding:

De melding moet telefonisch worden gedaan. Klachten en meldingen moeten altijd in melddesk worden gezet.

Stappen en doorlooptijd

De gemeente probeert de verstopping binnen één dag te verhelpen indien aan het volgende kan worden voldaan;

  1. Als eerste moet er een goede tekening van het rioolstelsel bij de woning / bedrijf aanwezig zijn, met daarop vermeld de eventuele ontstoppingsstukken. Dit vergemakkelijkt het opsporen van een eventuele verstopping. Wanneer de plaats van het ontstoppingsstuk op de erfgrens niet bekend is, dan kan de eigenaar/gebruiker informatie inwinnen bij de afdeling Openbare Werken. Indien aanwezig zullen deze gegevens beschikbaar worden gesteld.
  2. Bij een rioolverstopping moet de eigenaar/gebruiker allereerst zelf de plaats van de verstopping vaststellen. Dit kan gebeuren door eerst het ontstoppingsstuk, wat zich in de meeste gevallen op de erfgrens bevindt, op te zoeken en op te graven.
  • Wanneer het ontstoppingsstuk vol water staat, contact opnemen met de gemeente. De gemeente zal de verstopping oplossen. Geen bedrijf inschakelen omdat dan de kosten niet worden vergoed.
  • Blijkt het ontstoppingsstuk schoon cq. leeg te zijn, dan zit de verstopping op het eigen terrein. In zo’n geval wordt geadviseerd om een rioolontstoppingsbedrijf in te schakelen of het probleem zelf te verhelpen.

Voorkomen

Om verstopping te voorkomen is het belangrijk dat u het riool alleen gebruikt zoals hij bedoeld is. Dan kan het nuttig zijn om af en toe een spoelbak met water en soda schoon te maken.  Kijk voor meer informatie op www.nietinhetriool.nl

Lucht in het riool

Als water in het riool loopt, moet er lucht uit. En als het water uit het riool verdwijnt, moet er lucht in. Dat geldt voor het riool in en om uw huis én voor het openbare riool. De lucht van het openbare riool gaat zelfs voor een groot deel via uw huis het riool uit. Samen met de lucht uit uw eigen riool. Dat gebeurt via een ontluchtingspijp op uw dak.

Steekt er geen ontluchtingspijp uit uw dak? Dan kunt u problemen krijgen, zoals bubbelende afvoeren of stank in huis. Als uw riool niet verstopt is en u hoort tóch geborrel, dan zit het probleem in de ontluchting. Dat geldt ook als elke rioolaansluiting in uw huis wel een stankslot heeft en het riool tóch stinkt. Schakel bij bubbelende afvoeren of een stinkend riool een installateur of loodgieter in.

Storing drukriool

Woningen in het buitengebied zijn meestal aangesloten op de drukriolering. Als een pand aangesloten is op de drukriolering staan er grijze of groene kasten langs de weg, die vaak een rode storingslamp hebben. U kunt zelf controleren of de rode storingslamp op de schakelkast brandt. Brandt de rode lamp op een schakelkast, staat het deurtje open of is de kast beschadigd, meld dit dan aan de gemeente. U helpt ons door hierbij het nummer en de locatie van het kastje door te geven.

Wanneer bellen bij een storing van drukrioolgemalen en rioolgemalen?

  • Als de rode alarmeringslamp op de besturingskast blijft branden. (Het kan overigens gebeuren dat bij hevig onweer en stroomstoring de alarmeringslamp niet  functioneert)
  • Bij zeer slecht weglopende rioleringen. Belangrijk is te weten of de oorzaak het pompgemaal is. Kijk daarom eerst in een ontstoppingsput van uw eigen rioolaansluiting of hier water door stroomt. Of controleer de pompput of er vloeistof uitloopt of vol zit.
  • Meldingen tijdens kantooruren kunt u uw doorgeven op telefoonnummer (053)5377444. In dringende gevallen buiten kantooruren kan contact opgenomen worden met de storingslijn,  telefoonnummer: (053) 5377399

Losse putdeksels, verstopte kolken en duikers

Ook bij het afvoer van water in de openbare ruimte kunnen onveilige of ongewenste situaties voorkomen. De grote ronde deksels van putten in de straat of trottoir kunnen gebreken vertonen of verdwenen zijn. Ook roosters van kolken in de weg die voor de afvoer van regenwater van de straat zorgen, kunnen kapot zijn of op een andere manier overlast geven. Het kan gebeuren dat het water niet goed doorstroomt bij duikers of watergangen, bijvoorbeeld door afgewaaide takken. Is er sprake van een gevaarlijke situatie, meld het dan direct bij de gemeente.