Rioolaansluiting

Woningen of andere bouwwerken in de gemeente Losser moeten een rioolaansluiting te hebben voor het afvoeren van het vuilwater. De gemeente maakt op gemeentegrond tot de erfgrens deze rioolaansluiting en sluit het aan op het gemeentelijk hoofdriool. De gemeente voert dit uit op kosten van de aanvrager. Ook voor tijdelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld keten of toiletwagens moet u een rioolaansluiting aanvragen.

Aanvragen

Procedure bij rioolaansluiting: Iedere eigenaar of gebruiker van een perceel, projectontwikkelaars,architecten, aannemers etc. kan een aanvraag doen.

Nieuwbouwwijk:

Wanneer uw woning, bedrijf of gebouw wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente. In nieuwbouwwijken krijgt u de gegevens van de uitlegger(s) aangereikt via de afdeling Openbare Werken. Zij sturen u of de aannemer en de architect een tekening met gegevens over de ligging van de uitlegger. Voordat een sleuf dicht mag worden gegooid, dient de leiding te worden gecontroleerd op de juiste aansluiting.

U dient contact op te nemen met de gemeente, afdeling Openbare Werken, telefoonnummer (053) 53 77 444. Er komt dan een medewerker controleren of de aansluiting goed uitgevoerd is. Bij verschillende rioolstelsels (per nieuwbouwwijk verschillend) worden er  uitleggers aangeboden.

Bestaande wijken:

In bestaande wijken kan het ook voorkomen dat u een nieuwe aansluiting of extra aansluiting wilt. U dient dan een aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar de gemeente Losser. Aan deze aanvraag is een eigen bijdrage verbonden.

Nadat u de bijdrage voldaan heeft gaan wij over tot het aanleggen van de uitlegger of geven wij deze aan middels een tekening of aanwijs. Voordat de sleuf wordt dichtgegooid dient de leiding te worden gecontroleerd op juiste aansluiting door de afdeling Openbare Werken .