Riolering in het buitengebied

Woningen die ver van woonwijken en ander dichter bebouwd gebied liggen, worden aangesloten op drukriolering of hebben een eigen IBA-voorziening.

Drukriolering

Het drukriool is een soort riolering dat voor de doorstroming mechanisch wordt versterkt. Om de kosten laag te houden, wordt hemelwater in buitengebieden niet aangesloten op het riool. De gemeente is verantwoordelijk voor het riool en daarmee dus ook  voor de pompen die horen bij het drukriool.

Drukriolering is te herkennen aan groene of grijze kastjes aan de kant van de weg, die een rode lamp erop hebben. De rode lamp geeft aan of er een storing gesignaleerd is. Ziet u dat de rode lamp brandt of het kastje openstaat, neem dan contact op met de gemeente. Heeft u zelf problemen met uw riolering en bent u aangesloten op het drukriool? Ook dan kunt u bellen met de gemeente. nemen.

IBA

In het buitengebied van de gemeente Losser zijn er 84 percelen waar de gemeente is ontheven van de afvalwaterzorgplicht. Dit betekent dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor het verwerken van het afvalwater. Controle hierop (handhaving) gebeurt door de gemeente of het waterschap, afhankelijk of de IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) in de bodem loost of op een sloot of oppervlaktewater.

Een IBA is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater van één huisgezin zuivert. Een IBA is ontworpen om zo veel mogelijk organisch materiaal uit het afvalwater te halen. Een veelvoorkomende type IBA bestaat uit een tank met meerdere compartimenten. Door de bezinking- en beluchtingsprocessen is het een rioolwaterzuiveringsinstallatie in het klein.