Riolering in de gemeente Losser

Dagelijks komt er in huishoudens afvalwater vrij, gewoon omdat we eten en drinken of naar de wc gaan. Dit afvalwater voeren we via de riolering af naar de rioolwaterzuivering. De rwzi (rioolwaterzuiveringsinstallatie) zuivert het water, voordat het naar het oppervlaktewater stroomt. Dit is beter voor het milieu en de volksgezondheid.

De gemeente heeft zorgplicht voor afvalwater. Dat houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor inzameling en transport van afvalwater via de riolering. Hoe de gemeente Losser dit heeft geregeld, staat vermeld in het gemeentelijk rioleringsplan. De gemeente Losser heeft een rioolnetwerk van afvoerbuizen, persleidingen en duikers met een totale lengte van ongeveer 340 kilometer in de bodem liggen. Vrijwel alle woningen en bedrijven in de gemeente zijn aangesloten op de riolering. Sommige woningen en boerderijen in het buitengebied voeren het afvalwater af via drukriolering of hebben een eigen voorziening.

Gemalen

In het riool kennen we rioolgemalen en pompgemalen. Deze gebruiken we om afvalwater naar een hoger peil te brengen of over langere afstand te transporteren. Deze gemalen zien er uit als een kast of klein gebouwtje en sturen elektrische pompen aan.

Rioolzuiveringsinstallaties

Waar gaat het afvalwater naar toe? Het afvalwater wordt gezuiverd, zodat het uiteindelijk als schoon water terug kan keren in het oppervlaktewater. In Losser zijn vier afvalwatersystemen die naar de rioolzuiveringsinstallatie leiden.  

  • Het afvalwater van de kernen Losser en Overdinkel stroomt naar de rwzi in Losser. Hier komt ook het afvalwater van Glane terecht. Na zuivering door de rwzi wordt het water bij de Ravenhorsterweg op de Dinkel geloosd.
  • Het afvalwater van De Lutte wordt verpompt naar de riolering van Oldenzaal
  • Het afvalwater van Beuningen wordt verpompt naar de rwzi in Denekamp
  • De riolering in Glanebeekhoek loost op het rioolstelsel van Glanerbrug (Gemeente Enschede) en komt uiteindelijk terecht bij de rwzi in Glanerbrug.

Rioolaansluiting

Woningen of andere bouwwerken in de gemeente Losser moeten een rioolaansluiting te hebben voor het afvoeren van het vuilwater. De gemeente maakt op gemeentegrond tot de erfgrens deze rioolaansluiting en sluit het aan op het gemeentelijk hoofdriool. De gemeente voert dit uit op kosten van de aanvrager. Ook voor tijdelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld keten of toiletwagens moet u een rioolaansluiting aanvragen.