Lozen op sloten en vijvers

Wettelijke verplichting op riolering

Per 1 januari 2005 is iedereen wettelijk verplicht op de gemeentelijke riolering aangesloten te zijn. Agrarische panden in het buitengebied kunnen ontheffing krijgen om het vuile water te lozen in de mestopslag. Lozing van vuil water via zinkputten of septic tanks op open water of in de bodem is ten strengste verboden.

Gemeentelijke lozing bij zware regenval

Ons klimaat wordt steeds extremer en dit zorgt voor zwaardere regenval. Hoewel er bij de aanleg van nieuwe riolering en watersystemen al rekening is gehouden met klimaatveranderingen, kunnen de rioleringen heel soms de regenval niet aan. Regenwater zakt dan niet snel genoeg in de bodem en ook rioleringen zijn overbelast. Nieuwe waterbergingsgebieden worden aangelegd om het water tijdelijk op te vangen. Is dit niet voldoende, dan kan het zijn dat vies water uit de riolering naar het oppervlaktewater loopt. De riolering loost het water via een zogenaamde overstort in het oppervlaktewater. Het rioolwater is viezer, warmer en zuurstofarmer dan het oppervlaktewater. Hoewel dit slecht voor de gezondheid van planten en dieren, is het soms nodig om onze voeten droog te houden.