Klimaatverandering

Het klimaat is het gemiddelde weer over een periode van ongeveer 40 jaar. De ligging van een land ten opzichte van de evenaar, van de zee en de hoogteligging zijn bepalend voor de temperatuur, neerslag en wind.

Oorzaak

Klimaatveranderingen zijn er altijd geweest. Honderdduizenden jaar geleden kwamen er ook in ons gebied ijstijden of tropische omstandigheden voor. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren. Maar de afgelopen eeuw speelt ook de mens een grote rol door de uitstoot van broeikasgassen als koolstofdioxide(CO2) en methaan. Het broeikaseffect is de belangrijkste oorzaak van de versnelde klimaatverandering. De temperatuur op aarde stijgt, doordat wij steeds meer fossiele brandstoffen gebruiken.

Gevolgen

Als er te veel broeikasgassen (zoals CO2 en methaangas) in de lucht komen, stijgt de temperatuur op aarde. Klimaatverandering heeft gevolgen voor mens en natuur.

Denk daarbij aan:

  • Overstromingen door stijgende zeespiegel en extreem weer. Door smeltende  gletsjers en ijskappen komt er meer massa in het water terecht, waardoor de zeespiegel stijgt.
  • Klimaatverandering veroorzaakt ook extreme regenbuien en langdurige natte periodes.
  • Minder drinkwater beschikbaar door droogte.
  • Onvoldoende zoet water door extreme droogte.
  • Verzilting van zoet water bij extreme droogte. Zout zeewater stroomt de rivieren in en mengt zich met zoet water.
  • Meer algenbloei in zwemwater door hogere temperatuur
  • Biodiversiteit verandert. Als de gemiddelde wereldtemperatuur stijgt, kunnen planten en dieren verdwijnen. Er kunnen ook planten- en diersoorten bijkomen.

Maatregelen

Om de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te houden, neemt de overheid maatregelen. In 2015 hebben 186 landen in Parijs ingestemd met het VN-Klimaatakkoord om wereldwijd het klimaatprobleem aan te pakken.