Anders omgaan met regenwater

Klimaatverandering zorgt in Nederland voor steeds extremer weer: ‘als het regent, regent het hard.’ Daar moeten we rekening mee gaan houden. De aanpassingen helpen u en uw directe omgeving.

Klimaat in en om uw huis

Binnen en buiten uw eigen huis ondervindt u de veranderingen in het klimaat. Zo merkt u misschien veranderingen in de luchtvochtigheid of bewatert u vaker de tuin in de zomer. Er zijn ook minder zichtbare gevolgen aan het veranderende klimaat. Dit kunt u zelf doen:

  • Minder schoon drinkwater gebruiken in en om het huis. Douche bijvoorbeeld zuiniger of gebruik regenwater voor het bewateren van uw tuin, in plaats van schoon drinkwater.
  • Zorg dat er minder water in het riool verdwijnt. In de gemeente Losser worden bijvoorbeeld huizen ‘losgekoppeld:’ regenwater van gebouwen en huizen verdwijnt dan niet langer via regenpijpen en dakgoten in het riool.
  • Gebruikt u minder steen in de tuin, dan kan regenwater beter in de grond wegzakken.
  • Misschien kunt u zorgen voor meer groen op uw dak. Groene daken dragen bij aan een duurzame en gezonde omgeving. Niet alleen vanwege de verbetering van de luchtkwaliteit, maar ook omdat groene daken regenwater opvangen en vertraagd afvoeren.

Minder steen en meer groen in de tuin

Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook beter voor de manier waarop we met het regenwater omgaan. Regen en oppervlaktewater trekt de grond in tot het een ondoordringbare laag bereikt. De grond boven deze laag die verzadigd is met water, noemen we de ‘verzadigde zone’. Omdat er steeds meer steen en asfalt in Nederland ligt, wordt het steeds moeilijker voor het regenwater om in de grond weg te zakken. Naast meer groen in de tuin, kunt u nog meer doen om anders om te gaan met regenwater:

  • Het aanleggen van waterpassende verharding
  • Regenwater opslaan in een waterton voor later gebruik.
  • Aanleg van een vijver waarin water wordt opgevangen.