Grondwaterstanden

Kleine schommelingen in het grondwaterpeil zijn heel gebruikelijk. Zo gaat er bij een regenbui wat tijd overheen voordat het water dat vanaf het oppervlak als grondwater wegvloeit.  Maar over een langere periode, moet de grondwaterstand niet te hoog of te laag zijn. Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de bodem is het belangrijk om de hoogte van grondwater te weten. 

Grondwatermeetnet

Om de grondwaterstanden te meten maakt de gemeente Losser gebruik van een grondwatermeetnet. Dit grondwatermeetnet bestaat uit meetpunten, de zogenaamde peilbuizen. Deze peilbuizen zijn systematisch in de gemeente geplaatst en geven informatie over de grondwaterstand. Met een vaste frequentie meet de gemeente de grondwaterstanden. (PDFs?) De meetgegevens worden per peilbuis opgeslagen en zijn te raadplegen op bijgaande PDFs. Deze gegevens geven informatie over de hoogte en de schommelingen in het grondwaterpeil.  

Peilbuizen

Op 23 plaatsen in de gemeente Losser staan peilbuizen. Een peilbuis is een buis met één geperforeerd deel, die in de bodem wordt geplaatst om de stijghoogte van het grondwater vast te stellen. Deze buis steekt ongeveer 30 centimeter uit de grond. De totale lengte van een peilbuis kan variëren van circa 1 meter tot enkele honderden meters. De gemeente meet de grondwaterstand automatisch met een drukopnemer. De gegevens over de grondwaterstand ziet op de bijgaande PDFs