Grondwateroverlast

De grondwaterstand moet niet te hoog of te laag zijn. Beide gevallen kunnen problemen veroorzaken. De gemeente zet zich in om grondwateroverlast in de buitenruimte te voorkomen. Op uw eigen perceel bent u zelf verantwoordelijk voor de goede staat van uw eigendom. Maar grondwater stopt niet bij uw perceelgrens. Problemen met grondwater pakken we daarom vaak samen aan. Als u grondwateroverlast ervaart, neemt u contact op met de gemeente.

Te hoge grondwaterstand

Als de grondwaterstand langere tijd te hoog is, kan dit enorme problemen geven. En te hoge grondwaterstanden leidt bijvoorbeeld tot vocht in huis. U kunt die problemen krijgen als uw huis niet goed is gebouwd of als door ouderdom gebreken zijn ontstaan. Ook veroorzaakt een te hoge waterstand wateroverlast in kruipruimten en kelders.

Te lage grondwaterstand

Ook een te lage grondwaterstand kan problemen geven. Zo kunnen houten funderingspalen gaan rotten als het grondwater heel diep zit. De drooggevallen houten funderingspalen komen in contact met zuurstof en gaan dan schimmelen en rotten (paalrot).  Een te lage grondwaterstand leidt ook tot verdroging van natuur- en landbouwgronden. Langdurige droogte van de bodem verandert de biodiversiteit.

Vocht in huis

Vocht in huis kan een probleem zijn. Houten vloeren kunnen vervormen of u krijgt last van klemmende ramen en deuren. Leidingen kunnen gaan roesten en het kost meer energie om de woning te verwarmen. Ook stank of ongedierte verminderen het wooncomfort. Vocht kan worden veroorzaakt door verkeerde ventilatie. Maar soms is er meer aan de hand. Misschien is door een te hoge grondwaterstand de oorzaak. In moderne huizen zorgt een hoge grondwaterstand meestal niet direct voor lastige situaties. Oudere huizen kunnen wel problemen krijgen door slechte bouw, achterstallig onderhoud of slijtage. Gelukkig bestaan hiervoor verschillende bouwkundige oplossingen. 

Grondwater in of onder uw woning

Soms is de grondwaterstand zo hoog, dat het overlast geeft in of onder uw woning. Water in kelders en kruipruimten kan uw woning en inventaris aantasten. Bovendien veroorzaakt het stank of ongedierte in de woning. Maatregelen zijn dan noodzakelijk.  Je kunt het water wegpompen met een dompelpomp, maar bij een te hoge waterstand is dit geen oplossing. Deskundig advies is in dergelijke situaties raadzaam.