Grondwatermaatregelen

Om het leefklimaat in en om de woning te verbeteren kunt u diverse maatregelen treffen.  Ventilatie en isolatie kunnen optrekkend vocht verminderen. Soms biedt draineren en pompen in de kruipruimte een oplossing.

Drainage

Drainage kan voorkomen dat vocht uw woning oncomfortabel maakt én aantast. Drainage is ontwatering, waarbij drains (buizen) het water uit de grond afvoeren naar de riolering om het grondwaterniveau te verlagen. Er moet een stelsel van buizen aangelegd worden, dat wordt aangesloten op het rioolstelsel. Drainage mag uitsluitend worden aangelegd in overleg met de gemeente. Waarom?

  • Om te beginnen moet de gemeente toestemming geven voor de aansluiting van de drainage op het riool. Het lozen van dat schone grondwater is vaak ook zonde!
  • Daarnaast kan de gemeente beoordelen of de gekozen methode wel de beste is. Ondeskundige aanleg van drainage kan schade veroorzaken aan bijvoorbeeld de houten paalfunderingen van uw huis of dat van de buren. Ook kan de begroeiing in de omgeving schade oplopen.
  • De aanleg van drainage is specialistisch werk. Laat u daarom altijd adviseren en laat de werkzaamheden uitvoeren door een professioneel bedrijf.

Bouwkundige oplossingen

Er zijn bouwkundige oplossingen voor gebreken in oude woningen of voor bouwtechnische oorzaken. Laat u goed adviseren en kijk naar een keurmerk van een bedrijf.

  • U kunt muren (laten) impregneren om ze waterdicht te maken. De overlast verdwijnt omdat het grondwater niet meer door de muren naar binnen kan. 
  • Dicht gaten en kieren in de begane grondvloer af en maak het kruipluik vochtdicht. Hiermee voorkomt u dat vochtige lucht vanuit de kruipruimte naar de woonruimte stroomt. Veel mensen gebruiken hiervoor PUR-schuim. 
  • Verbeter de ventilatie van de woonruimte en/of kruipruimte, dat kan met ventilatieroosters of mechanische ventilatie (ventilator). 
  • Vul te diepe kruipruimten op met goed doorlatend materiaal. Het effect is dat het grondwater minder goed kan optrekken. Schelpen zijn hiervoor uitermate geschikt.
  • Leg folie op de bodem van de kruipruimte zodat u verdamping van het grondwater tegengaat.  Uiteraard kunt u ook een bouwdeskundige inschakelen of met uw gemeente de opties bespreken.