Grondwaterbescherming

Grondwater één van de belangrijkste bronnen is voor ons drinkwater. In een grondwaterbeschermingsgebied liggen waterwingebieden met putten van wel 100 meter diep, waar grondwater wordt opgepompt. Om te zorgen dat het grondwater rond de putten schoon blijft, gelden er speciale regels. We willen in een grondwaterbeschermingsgebied zo min mogelijk vervuiling. Daarom zijn in deze kwetsbare gebieden risicovolle bouw- en bedrijfsactiviteiten niet toegestaan. In sommige situaties kan de provincie Overijssel een ontheffing afgeven.

Waar vind je grondwaterbeschermingsgebieden?

In Overijssel zijn ongeveer 22 grondwaterbeschermingsgebieden. Ten westen van Losser ligt een grondwaterbeschermingsgebied van het drinkwaterbedrijf Vitens. Op deze kaart vind je begrenzing van dit gebied.