Grondwater in de tuin

Ook in tuinen verschilt de grondwaterstand. Meestal levert een grondwaterstand van meer dan 40 cm voor gewone tuinplanten geen problemen op. De grondwaterstand schommelt met de neerslaghoeveelheid en de seizoenen, maar zal bij goed doorlatende grond snel zijn eigen niveau weer aannemen. Funest voor planten is een wisselende grondwaterstand over langere perioden. Bij een lage stand zal de plant dieper wortelen om vocht te vinden, maar bij een natte periode daarna rotten de haarwortels in het water weg, zodat bij een volgende droge periode de plant verdroogt.

Nieuwe tuinen

Het regenwater in nieuwbouwwijken komt tegenwoordig niet meer in het riool terecht. Het water wordt gescheiden afgevoerd naar sloten of vijvers of geïnfiltreerd op eigen terrein. Dit kan gevolgen hebben voor de grondwaterstand in de tuin. Waterproblemen in de tuin ontstaan vaak door storende lagen in de grond. Het grondwaterpeil is dan laag genoeg maar het regenwater zakt niet voldoende in de bodem. Storende lagen kunnen van nature voorkomen als leemlagen of grondplaten. In veel gevallen ontstaan bij nieuwe huizen storende lagen als er na bouwactiviteiten geen goede grondbewerking is uitgevoerd.

Grondwaterpomp

Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken periodes van droogte. De planten uw tuin hebben met name in het warme seizoen water nodig. Een waterbron in de tuin zelf is dan een duurzame oplossing. Een grondwaterpomp is voor niet te kleine tuinen ideaal. De pomp levert in het algemeen goede kwaliteit water voor uw tuinplanten. Het is wel aan te raden het grondwater eerst te laten testen, voordat u een bron laat boren voor een grondwaterpomp.