Grondwater

Grondwater is het water in de bodem, dat via sloten, meren en rivieren in de bodem is gezakt. Ook regenwater infiltreert in de bodem en zakt tot het niet verder kan door een bodemlaag die geen water doorlaat. Boven deze laag raakt de grond ‘verzadigd'. Dit houdt in dat de grond geen water meer kan opnemen.

De hoogte waar deze verzadiging optreedt, is de grondwaterstand (of: het grondwaterpeil). Het water eronder noemen we grondwater. In het westen van Nederland zit het grondwaterpeil soms maar enkele decimeters onder het maaiveld. In de gemeente Losser varieert de grondwaterstand nog sterk per dorpskern:

Beuningen: grondwaterstand gemiddeld 1,48 m-mv
De Lutte: grondwaterstand gemiddeld 0,64 m-mv
Losser: varieert de grondwaterstand  van 0,61 m-mv tot 1,98 m-v
Overdinkel: varieert de grondwaterstand  van 1,03 m-mv tot 1,97 m-v
Glane: grondwaterstand gemiddeld 2,75 m-mv
Zoals je ziet varieert de grondwaterstand in Losser nogal, kan dan niet één waarde noemen.

Kleine schommelingen in het grondwaterpeil zijn heel gebruikelijk. Zo gaat er bij een regenbui wat tijd overheen voordat het water dat vanaf het oppervlak als grondwater wegvloeit.  Maar over een langere periode, moet de grondwaterstand niet te hoog of te laag zijn. Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de bodem is het belangrijk om de hoogte van grondwater te weten.