Grondwater

Grondwater is het water in de bodem, dat via sloten, meren en rivieren in de bodem is gezakt. Ook regenwater infiltreert in de bodem en zakt tot het niet verder kan door een bodemlaag die geen water doorlaat. Boven deze laag raakt de grond ‘verzadigd'. Dit houdt in dat de grond geen water meer kan opnemen.

De hoogte waar deze verzadiging optreedt, is de grondwaterstand (of: het grondwaterpeil). Het water eronder noemen we grondwater. In het westen van Nederland zit het grondwaterpeil soms maar enkele decimeters onder het maaiveld. In de gemeente Losser varieert de grondwaterstand nog sterk per dorpskern:

Beuningen: grondwaterstand gemiddeld 1,48 m-mv
De Lutte: grondwaterstand gemiddeld 0,64 m-mv
Losser: varieert de grondwaterstand van 0,61 m-mv tot 1,98 m-v
Overdinkel: varieert de grondwaterstand van 1,03 m-mv tot 1,97 m-v
Glane: grondwaterstand gemiddeld 2,75 m-mv
Zoals je ziet varieert de grondwaterstand in Losser nogal, kan dan niet één waarde noemen.