Waterloket

 • Riolering en afvalwater

 • Grondwater

  Grondwater is het water in de bodem, dat via sloten, meren en rivieren in de bodem is gezakt. Ook regenwater infiltreert in de bodem en zakt tot het niet verder kan door een bodemlaag die geen water doorlaat. Boven deze laag raakt de grond ‘verzadigd'. Dit houdt in dat de grond geen water meer kan opnemen.

  De hoogte waar deze verzadiging optreedt, is de grondwaterstand (of: het grondwaterpeil). Het water eronder noemen we grondwater. In het westen van Nederland zit het grondwaterpeil soms maar enkele decimeters onder het maaiveld. In de gemeente Losser varieert de grondwaterstand nog sterk per dorpskern:

  Beuningen: grondwaterstand gemiddeld 1,48 m-mv
  De Lutte: grondwaterstand gemiddeld 0,64 m-mv
  Losser: varieert de grondwaterstand van 0,61 m-mv tot 1,98 m-v
  Overdinkel: varieert de grondwaterstand van 1,03 m-mv tot 1,97 m-v
  Glane: grondwaterstand gemiddeld 2,75 m-mv
  Zoals je ziet varieert de grondwaterstand in Losser nogal, kan dan niet één waarde noemen.

 • Regenwater en klimaat

  Nederland is een waterland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat de neerslag in ons land steeds extremer wordt. Dat heeft niet alleen gevolgen voor onze natuur, maar ook voor onze directe leefomgeving. Zware regenval én droogte komen vaker voor en hebben een impact op de bodem en op onze huizen.