Wijzigingen in de VVE en de peuterarrangementen vanaf 1 augustus 2020

De komende tijd vinden er wat wijzigingen plaats in de voor-en vroegschoolse educatie en de peuterarrangementen in de gemeente Losser.

Voor en Vroegschoolse educatie per 1 augustus van 12 naar 16 uur per week .

Het college van de gemeente Losser vindt het belangrijk dat ieder kind gelijke kansen heeft. De voor- en vroegschoolse educatie, kortweg VVE, speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen. Met ingang van 1 augustus gaat het aantal uren VVE omhoog van 12 naar 16 uur per week. Dit geldt voor kinderen met een indicatie vanaf 1 augustus, maar ook voor kinderen die nu al gebruik maken van een VVE plaatsing. Een indicatie voor een VVE plaatsing wordt afgegeven door de jeugdarts van de GGD.

Eigen bijdrage

Ook wijzigt er iets in de eigen bijdrage. Op dit moment betaalt u over 12 uur VVE een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Per 1 augustus neemt de gemeente Losser de kosten voor de eerste 8 uur 100% voor haar rekening. U betaalt enkel nog over resterende 8 uur VVE een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Hierdoor worden de kosten voor de VVE, ondanks de verhoging van het aantal uren, niet hoger. De eigen bijdrage wordt aan de hand van uw inkomensgegevens door het kinderdagverblijf bepaald. U betaalt deze dan ook rechtstreeks aan het kinderdagverblijf.

VVE Thuis

Op dit moment zijn de kinderdagverblijven bezig met het invoeren van het programma VVE thuis. Dit programma is bedoeld om ouders te begeleiden bij de ondersteuning van de taalontwikkeling van de kinderen thuis. Wanneer uw kind gebruik maakt van een VVE plaatsing dient u samen met u kind ook deel te nemen aan het VVE thuis programma. Zodra VVE thuis van start gaat wordt u hierover via uw kinderdagverblijf geïnformeerd. 

Peuterarrangementen (voormalig Asscher regeling)

Met het verhogen van het aantal uur VVE hebben we ook besloten de uren voor het peuterarrangement te verhogen. Het is per 1 augustus voor de kinderdagverblijven mogelijk 2 dagdelen van 4 uur aan te bieden in plaats van de huidige 2 dagdelen van 3 uur. De kinderdagverblijven in de gemeente Losser zijn vrij hierin een eigen keuze te maken. Uw kinderdagverblijf kan u meer vertellen over de keuze die ze hierin gemaakt hebben.

We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande wijzigingen nog wat vragen opleveren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw kinderdagverblijf of met Davina Bos, afdeling Bedrijfsbureau van de gemeente Losser d.bos@losser.nl