Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Meer mogelijkheden voor kinderopvang

In de gemeente Losser vinden we dat niet ieder kind gelijk is, maar wel dat ieder kind recht heeft op gelijke kansen.

Kinderopvang voor ieder kind? Waarom? Wethouder Wildschut geeft antwoord op deze vraag: ‘Als mensen aan kinderopvang denken, dan denken ze meestal aan kinderen die opgevangen moeten worden omdat de ouders werken. Zo is het wellicht ontstaan maar kinderopvang is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Goede kinderopvang biedt kinderen veel extra’s zoals het opdoen van sociale ervaringen en vaardigheden, denk daarbij aan  het opbouwen van vriendschappen, samen spelen en delen, rekening houden met anderen en kennismaken met verschillendewaarden en normen. Kinderen worden in de kinderopvang doelbewust, maar spelenderwijs, gestimuleerd in hun ontwikkeling. Dit blijkt ook uit een onderzoek van  de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft de kinderopvang een belangrijke rol in de vroeg signalering bij jonge kinderen. Via de kinderopvang zijn eventuele belemmeringen in de ontwikkeling ook snel te herkennen. Daardoor kunnen we al in een vroeg stadium mogelijke problemen in de ontwikkelingen weg nemen en bevorderen we daarmee de ontwikkeling van het kind en vergemakkelijken we de schoolloopbaan. Deze mogelijkheden willen we graag aan ieder kind in Losser aanbieden. Daarvoor hebben we een aantal regelingen vastgesteld en financiering daarvoor vrijgemaakt.’

Regelingen

In Losser gelden de volgende regelingen

Reguliere kinderopvang (3 maand tot 4 jaar)

Ouders die beiden werken, een traject naar werk volgen of een opleiding of inburgeringscursus volgen kunnen hun kinderen voor opvang naar de kinderopvang brengen. Hiervoor kunnen zij bij de belastingdienst een toeslag in de kosten voor de kinderopvang krijgen (Besluit kinderopvangtoeslag). Deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Asscher regeling (2,5 tot 4 jaar)

Bedoeld voor gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (er is bijvoorbeeld maar één kostwinner). Uitgangspunt van deze regeling is dat iedere peuter recht heeft op maximaal twee dagdelen (6 uur) kinderopvang in de week, 40 weken per jaar. De Asscher regeling biedt een toeslag om een deel van de kosten te dekken.  Deze toeslag is ook afhankelijk van het inkomen van de ouders. Wilt u in aanmerking komen voor de Asscher regeling, vraag dan het aanvraagformulier aan via het zorgloket van de gemeente Losser

Voor en vroegschoolse educatie (2,5 tot 4 jaar)

Voorschoolse educatie helpt kinderen om een betere start te maken op de basisschool, waardoor zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en waardoor onderwijsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. Kinderen moeten hiervoor een indicatie krijgen. Een VVE-plek geeft recht op 4 dagdelen opvang (12 uur) per week, 40 weken per jaar. Hiervoor moeten ouders wel een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Een VVE indicatie wordt alleen afgegeven door het consultatiebureau/ de kinderarts aan kinderen met een (dreigende) achterstand in de ontwikkeling.

Sociaal medische indicatie

Deze indicatie wordt afgegeven wanneer de ouders/verzorger  een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking of ziekte hebben waardoor kinderopvang noodzakelijk is. Of er is sprake is van een crisissituatie in het gezin waardoor een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in het gedrang komt. Indicaties  kunnen alleen worden afgegeven door consulenten van de afdeling Werk , inkomen en zorg en de jeugdarts voor maximaal 1 jaar. De regeling is alleen voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.