Kinderopvang

De Wet kinderopvang (WK) wil het ouders of verzorgers gemakkelijker maken, betaald werk en de zorg voor kinderen te combineren. Voor de opvangkosten van inwonende kinderen kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang staan de opvangcentra, gastouderbureaus en gastouders in de gemeente Losser waarvoor u deze toeslag kunt krijgen. U kunt hieruit zelf kiezen welk kindercentrum of gastouderbureau uw kind(eren) gaat opvangen. De GGD Regio Twente controleert of de kindercentra, bureaus en gastouders aan de wettelijke eisen van kwaliteit en veiligheid voldoen.

Kinderopvangtoeslag

De Wet kinderopvang regelt dat ouders een tegemoetkoming van de overheid kunnen krijgen voor kinderopvang. De belastingdienst betaalt deze tegemoetkoming uit. De vergoeding via de belastingdienst moet u zelf aanvragen op www.toeslagen.nl.

Hebt u of uw kind om sociale of medische redenen (bijzondere) kinderopvang nodig? Maar kunt u of uw toeslagpartner geen kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst krijgen, omdat u niet aan de voorwaarden  voldoet? Dan is er een mogelijkheid om van de gemeente Losser een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang krijgen. Voor meer informatie kunt u bellen met het Team Bedrijfsbureau, telefoonnummer 053-5377444.

Kwaliteitseisen opvang

De Wet kinderopvang stelt eisen aan de opvang in kindercentra en gastouderbureaus. Als gemeente is het onze taak toezicht te houden op naleving van de kwaliteitseisen door de kinderopvang én de handhaving daarvan. Hoe we dat doen, staat vast in de notitie Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang.

Formulieren registratie Wet kinderopvang

Alle gastouderbureaus, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouders moeten worden geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Op www.rijksoverheid.nl vindt u alle formulieren en uitleg die daarvoor nodig zijn.

Meer informatie