Geluidsopname maken van een afspraak

Als u een geluidsopname wilt maken van een gesprek bij de gemeente, dan mag dat. Geeft u dat in zo’n geval even aan, zodat we kunnen besluiten of wij ook een opname maken. De geluidsopname mag u alleen gebruiken in de huiselijke kring. U kunt het gesprek dan nogmaals (samen) beluisteren. De geluidsopname mag niet openbaar worden gemaakt (delen met anderen, online publiceren via sociale media en dergelijke). Het maken van beeldopnames van een gesprek is niet toegestaan.