Verloren of gevonden voorwerpen

Heeft u een voorwerp gevonden of verloren in de gemeente Losser?

Dan kunt u op twee manieren aangifte doen:

  1. Digitaal door dit te melden op verlorenofgevonden.nl.
    Als u een digitale melding maakt van een gevonden voorwerp, komen uw persoonlijke gegevens niet op het internet. Dat gebeurt alleen wanneer u aangeeft dat de verliezer u mag bedanken voor het vinden en melden van het gevonden voorwerp.
    Let op: Alleen wanneer u in de melding bij uw persoonlijke gegevens uw mailadres invult ontvangt u een bevestiging van uw melding. U kunt de melding ook printen.

  2. Persoonlijk bij de receptie in gemeentehuis
    U kunt ook persoonlijk aangifte doen bij de receptie in het gemeentehuis.

Beheer gevonden voorwerpen

Een gevonden voorwerp mag u thuis bewaren. Dit geldt niet voor gevonden paspoorten, rijbewijzen en/of andere identiteitspapieren, dan wel militaire artikelen. Daarvoor geldt de wettelijke plicht deze af te geven, omdat het staats- of gemeente-eigendommen betreft. Bij het niet nakomen van deze verplichting maakt u zich schuldig aan het misdrijf verduistering.

Als u het voorwerp zelf bewaart, bent u de beheerder en moet u voor het eventuele onderhoud zorgen. Het voorwerp moet namelijk in de staat blijven waarin u het gevonden heeft. Wanneer u het voorwerp thuis bewaart, wordt uw adres of telefoonnummer doorgegeven aan de eventuele eigenaar van het voorwerp. Als de rechtmatige eigenaar zich een jaar nadat u aangifte bij de gemeente heeft gedaan niet heeft gemeld, wordt u automatisch eigenaar van het gevonden voorwerp.

Als u ervoor kiest het voorwerp in te leveren bij de gemeente, wordt het daar volgens de regels bewaard en beheerd.

Verloren voorwerp

Als u een voorwerp heeft verloren, kunt u dat digitaal melden op verlorenofgevonden.nl of persoonlijk melden maken bij de gemeente. Van de registratie van de melding krijgt u een kopie. De gemeente plaatst alle gevonden voorwerpen op de landelijke website verlorenofgevonden.nl. Op deze website kunt u nagaan of het voorwerp dat u verloren heeft, al is gevonden. U vergroot uw kans op het terugvinden van uw verloren artikel aanzienlijk wanneer u zoveel mogelijk specifieke kenmerken aangeeft. De aangesloten gemeenten maken vervolgens de match tussen het verloren en gevonden voorwerp. Let op: van de digitale melding van het verloren voorwerp krijgt u geen bevestiging. U kunt de melding wel printen.

Gevonden voorwerp ophalen

Bent u eigenaar van een van de geregistreerde gevonden voorwerpen? Dan kunt u zich melden bij de receptie in het gemeentehuis van Losser. Neem bij het afhalen de kopie van de melding van vermissing en een identiteitsbewijs mee.