Klacht over bestuurlijk of ambtelijk optreden

Bent u niet tevreden over de manier waarop u bent behandeld door leden van het College van burgemeester en wethouders of een ambtenaar? Dan kunt u gebruik maken van de gemeentelijke klachtenregeling. 

Waar is deze regeling voor bedoeld?

Deze regeling is speciaal bedoeld voor klachten over gedragingen. Voor klachten over inhoud van beleid of bepaalde besluiten zijn er bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Een klacht indienen

Vanzelfsprekend is het verstandig om eerst te proberen het probleem in overleg op te lossen. Een telefoontje of een persoonlijk gesprek kan vaak tot een oplossing leiden. Maar als u dit niet wilt of dit biedt niet het gewenste resultaat, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het College van burgemeester en wethouders.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Digitaal een klacht indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 
Een klacht indienen kan ook met het ’Formulier klacht tegen bestuurlijk of ambtelijk optreden’ (PDF). Dit formulier kunt u printen of u haalt het formulier bij de receptie van het gemeentehuis.

Wat zijn de voorwaarden?

Anonieme klachten kunnen wij niet in behandeling nemen. Dit geldt eveneens voor zaken die langer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden.

Wanneer krijgt u antwoord op uw ingediende klacht?

De klacht wordt volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) behandeld. Daarbij kunt u uw klacht mondeling toelichten. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan, krijgt u hierover schriftelijk bericht.

Niet tevreden?

Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop de gemeente uw klacht heeft afgehandeld, kunt u de Nationale Ombudsman inschakelen. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.nationaleombudsman.nl/.

Meer informatie

Klachtencoördinator Gemeente Losser