Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade als u vindt dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt. 

Procedure

De gemeente meldt de claim bij haar verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer, die de claim dan verder afhandelt. De gemeente zal u bij vragen altijd doorverwijzen naar de verzekeraar. Dat betekent niet dat de gemeente niet meer aansprakelijk zou kunnen zijn. Het betekent alleen dat de verzekeraar voor de gemeente uitzoekt of de gemeente al dan niet aansprakelijk is. Als de verzekeraar tot aansprakelijkheid besluit, zorgt zij voor de afwikkeling van uw claim. Hoe lang dit gaat duren is afhankelijk van de aard van de schade.

Indienen claim

Een schadeclaim moet u schriftelijk indienen. Soms duurt dat echter te lang en kunt u de schade het beste telefonisch melden bij de gemeente Losser. Bijvoorbeeld als een boom van de gemeente op uw auto valt en die zo snel mogelijk moet worden hersteld.

Houdt u er ook rekening mee dat de verzekeraar van de gemeente uw schade zal willen bekijken en taxeren. Ook dat kan een reden zijn om de schade telefonisch te melden. Als de verzekeraar de schade niet meer kan taxeren, kan dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding.

Uw schriftelijke aansprakelijkstelling kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90, 7580 AB Losser. Vermeldt u hierin de volgende gegevens:

  •     Uw naam, adres en woonplaats.
  •     De datum van de schade.
  •     Een beschrijving van de schade.
  •     De toedracht van de schade.
  •     Waarom u de gemeente aansprakelijk stelt.
  •     Het bedrag van de schade. Dit mag een schatting zijn. Stuurt u kopieën van rekeningen of offertes mee.
  •     Niet verplicht, maar wel goed voor uw zaak: namen of verklaringen van getuigen, foto ’s, situatieschetsen.