De gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade heeft geleden door de gemeente, dan kunt u de gemeente Losser aansprakelijk stellen. Dit kan bijvoorbeeld als u schade heeft door:

  • een gat in het wegdek of losliggende stoeptegels;
  • de uitvoering van werkzaamheden aan de openbare weg of het openbaar groen.

Wat stuurt u mee?

U moet aantonen dat de gemeente Losser aansprakelijk is voor uw schade. Stuur daarom alle gevraagde bewijsstukken mee. Zo kunnen we uw aanvraag sneller en beter beoordelen.

  • foto’s van het object of de situatie die de schade heeft veroorzaakt;
  • foto’s van de locatie waar de schade is ontstaan;
  • foto’s van de schade;
  • ondertekende getuigenverklaring(en) (als er een getuige is);
  • een herstelofferte of reparatienota;
  • schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht;
  • rapport van een schade-expert, indien aanwezig;
  • proces verbaal van de politie, indien aanwezig.

Heeft u een schade- of rechtsbijstandverzekering?

Bent u verzekerd voor de opgelopen schade of hebt u een rechtsbijstandverzekering? Meldt uw schade dan aan uw verzekeraar. De verzekeraar kan dan de gemeente aansprakelijk stellen. Dat hoeft u dan niet te doen. Bent u niet verzekerd? Stel dan zelf de gemeente aansprakelijk.

Om de gemeente aansprakelijk te stellen moet u het meldingsformulier geheel invullen en de bewijsstukken meesturen.