Verhuizing naar het buitenland/Emigratie

Beschrijving

U moet zich uitschrijven uit Nederland als u verwacht dat u binnen één jaar minstens 8 maanden in het buitenland verblijft. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. U geeft uw verhuizing bij de gemeente Losser uiterlijk vijf dagen vóór vertrek door. Dit kan 24 uur per dag online met uw DigiD.

Verhuizing naar het buitenland doorgeven met DigiD

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

Afspraak maken

Als u (nog) geen DigiD heeft en uw verhuizing niet digitaal kan melden, dan kunt u zelf een afspraak maken of bel 053 53 77 444.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor alle gezinsleden die naar het buitenland verhuizen.
  • Uw oude en nieuwe adresgegevens.

Voorwaarden

Het melden van een verhuizing mag door:
•    Iedereen die 16 jaar of ouder is
•    Ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar
•    Ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder, tenzij de minderjarige zelf de verhuizing doorgeeft
•    Curatoren voor onder curatele gestelden
•    De ouder en zijn meerderjarige kind kunnen voor elkaar aangifte doen als ze hetzelfde woonadres hebben
•    Echtgenoten dan wel geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen als ze hetzelfde woonadres hebben

Bewijs van uitschrijving

•    Heeft u in het buitenland een bewijs van uitschrijving nodig? Dan kunt u hiervoor een uittreksel aanvragen bij een RNI gemeente (register niet ingezetene).