Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen of naar Losser, geef dan online uw adreswijziging door. 80% van de (nieuwe) inwoners doet dit online.

Dit kan vanaf 4 weken voor de verhuizing, tot maximaal 5 dagen na de verhuizing. 

Verhuizing doorgeven met DigiD

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze simpel aanvragen op www.digid.nl.

U neemt mee: 

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een (kopie van het) huur- of koopcontract.  
  • Als u bij iemand in gaat wonen heeft u schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier. Deze toestemming is ook nodig als u bij uw ouders gaat wonen of gaat samenwonen. 

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Goed om te weten: geeft u niet uw verhuizing door, dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Het doorgeven van een verhuizing mag door:

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
  • Ouders, voogden of verzorgers voor minderjarige kinderen.
  • Ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder, tenzij de minderjarige zelf aangifte doet.
  • Curatoren voor personen die onder curatele staan.
  • Ouders en meerderjarige kind(eren) als ze op hetzelfde adres wonen.
  • Echtgenoten of geregistreerde partners als ze op hetzelfde adres wonen.
  • Een gemachtigde meerderjarige.

Verhuizen naar een andere gemeente in Nederland

Verhuist u naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing dan bij die gemeente door. Uw nieuwe woongemeente schrijft u uit in Losser.

Briefadres

Als u geen vast woonadres in Nederland heeft, dan kunt u zich soms tijdelijk inschrijven op een adres van iemand die u kent. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of een kennis. Dit heet een briefadres

Instanties die bericht krijgen van uw verhuizing

Wij geven uw verhuizing door aan belangrijke instanties. Dan lopen zaken als uw uitkering, toeslagen of vergunningen gewoon door. Geeft u later dan 5 dagen na uw verhuizing uw nieuwe adres door? Dan telt de dag van doorgeven. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw toeslagen, studiefinanciering of een uitkering.