Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen of naar Losser, geef dan online uw adreswijziging door. 70% van de (nieuwe) inwoners doet dit online.

Dit kan vanaf vier weken voor de verhuizing, tot maximaal 5 dagen na de verhuizing. Verhuist u naar een andere gemeente Geef uw verhuizing dan bij die gemeente door.

Verhuizing doorgeven met DigiD

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl.

Het doorgeven van een verhuizing mag door:

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
  • Ouders, voogden of verzorgers voor minderjarige kinderen.
  • Ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder, tenzij de minderjarige zelf aangifte doet.
  • Curatoren voor personen die onder curatele staan.
  • Ouders en meerderjarige kind(eren) als ze op hetzelfde adres wonen.
  • Echtgenoten of geregistreerde partners als ze op hetzelfde adres wonen.
  • Een gemachtigde meerderjarige.

Briefadres

U kunt geen briefadres opgeven als adreswijziging.

Instanties die bericht krijgen van uw verhuizing

De gemeente geeft uw verhuizing automatisch door aan alle overheidsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars waar u bekend bent.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Goed om te weten: geeft u niet uw verhuizing door, dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Heeft u (nog) geen Digid? Dan belt u naar 053 - 53 77 444. Vanuit het buitenland belt u +31 53 53 77 444.

  • Een geldig Identiteitsbewijs.
  • Schriftelijke toestemming van een meerderjarige bewoner van het nieuwe adres als u bij iemand gaat inwonen. U heeft dan een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs nodig.