Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen of naar Losser, geef dan online uw adreswijziging door. 80% van de (nieuwe) inwoners doet dit online.

Dit kan vanaf 4 weken voor de verhuizing, tot maximaal 5 dagen na de verhuizing. Verhuist u naar een andere gemeente Geef uw verhuizing dan bij die gemeente door.

Verhuizing doorgeven met DigiD

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl.

Het doorgeven van een verhuizing mag door:

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
  • Ouders, voogden of verzorgers voor minderjarige kinderen.
  • Ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder, tenzij de minderjarige zelf aangifte doet.
  • Curatoren voor personen die onder curatele staan.
  • Ouders en meerderjarige kind(eren) als ze op hetzelfde adres wonen.
  • Echtgenoten of geregistreerde partners als ze op hetzelfde adres wonen.
  • Een gemachtigde meerderjarige.

Briefadres

U kunt geen briefadres opgeven als adreswijziging.

Instanties die bericht krijgen van uw verhuizing

Wij geven uw verhuizing door aan belangrijke instanties. Dan lopen zaken als uw uitkering, toeslagen of vergunningen gewoon door. Geeft u later dan 5 dagen na uw verhuizing uw nieuwe adres door? Dan telt de dag van doorgeven. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw toeslagen, studiefinanciering of een uitkering.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Goed om te weten: geeft u niet uw verhuizing door, dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Heeft u (nog) geen DigiD? Dan belt u naar 053 - 53 77 444. Vanuit het buitenland belt u +31 53 53 77 444.

  • Een geldig Identiteitsbewijs.
  • Een (kopie van het) huur- of koopcontract.  
  • Als u bij iemand in gaat wonen heeft u schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier. Deze toestemming is ook nodig als u bij uw ouders gaat wonen of gaat samenwonen.