Verhuizen naar het buitenland

Beschrijving

U moet zich uitschrijven bij de gemeente als u verwacht dat u binnen één jaar minstens 8 maanden in het buitenland verblijft. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn.

U geeft uw verhuizing bij de gemeente Losser uiterlijk vijf dagen vóór vertrek door. Dit kan online met uw DigiD. 70% van onze inwoners geeft dit online door. 

Verhuizing naar het buitenland doorgeven met DigiD

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl

Aanvraag

Heeft u (nog) geen DigiD? Dan belt u naar 053 - 53 77 444. Vanuit het buitenland belt u +31 53 53 77 444.

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen

Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Check wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid. Zo bespaart u veel tijd en moeite. Gebruik hiervoor de checklist op Nederlandwereldwijd.nl

Voorwaarden

Het melden van een verhuizing mag door:
•    Iedereen die 16 jaar of ouder is
•    Ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar
•    Ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder, tenzij de minderjarige zelf de verhuizing doorgeeft
•    Curatoren voor onder curatele gestelden
•    De ouder en zijn meerderjarige kind kunnen voor elkaar aangifte doen als ze hetzelfde woonadres hebben
•    Echtgenoten dan wel geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen als ze hetzelfde woonadres hebben

Bewijs van uitschrijving

Heeft u in het buitenland een bewijs van uitschrijving nodig? Dan kunt u hiervoor een uittreksel aanvragen bij een RNI gemeente (register niet ingezetene).

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Goed om te weten: geeft u niet uw verhuizing door, dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor alle gezinsleden die naar het buitenland verhuizen.
  • Uw oude en nieuwe adresgegevens.