Verhuizen

Geef op tijd uw verhuizing door aan de gemeente Losser. Dit kan vanaf vier weken vóór de verhuizing, tot maximaal 5 dagen ná de verhuizing. Dit kan 24 uur per dag online met uw DigiD.

Verhuizing doorgeven met DigiD

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

Het doorgeven van een verhuizing mag door:

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
 • Ouders, voogden of verzorgers voor minderjarige kinderen.
 • Ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder, tenzij de minderjarige zelf aangifte doet.
 • Curatoren voor personen die onder curatele staan.
 • Ouders en meerderjarige kind(eren) als ze op hetzelfde adres wonen.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners als ze op hetzelfde adres wonen.
 • Een gemachtigde meerderjarige.

Briefadres

U kunt geen briefadres opgeven als adreswijziging.

Instanties die bericht krijgen van uw verhuizing

De gemeente geeft uw verhuizing automatisch door aan alle overheidsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars waar u bekend bent.

 • Een verhuizing naar of binnen Losser moet u melden bij de gemeente Losser. Als u van Losser naar een andere gemeente verhuist, dan meldt u dat bij de nieuwe gemeente.
 • Komt u uit het buitenland en gaat u in Losser wonen, dan moet u hiervoor niet in het gemeentehuis van Losser zijn maar in het Stadskantoor van de gemeente Enschede. Dit kan alleen op afspraak. Meer informatie vindt u bij Verhuizing vanuit het buitenland.
 • Uw verhuizing naar het buitenland kunt u digitaal aan ons doorgeven.
 • Als u (nog) geen DigiD heeft en uw verhuizing niet digitaal kunt melden, dan kunt u zelf een afspraak maken of bel 053 5377 4444. 

 • Een geldig Identiteitsbewijs.
 • Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner als u bij iemand gaat inwonen. U heeft dan een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs nodig.