Verklaring van in leven zijn/Attestatie de vita

Het kan voorkomen dat u een bewijs nodig heeft waaruit blijkt dat u in leven bent. Vraagt een instantie in Nederland hierom, dan kunt u dit aantonen met een 'Bewijs van in leven zijn'.

Aanvragen verklaring van in leven zijn met DigiD

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

Vraagt een buitenlandse instantie om bewijs dat u in leven bent, dan kunt u dit aantonen met een 'Attestatie de vita'.

Deze documenten vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente Losser.

Heeft u geen DigiD? U kunt een afspraak maken of bel 053-5377444.

Een attestatie de vita wordt afgegeven in de Nederlandse en Franse taal

Attestatie de vita: € 14,30.
Een verklaring van in leven zijn: € 17,50.

U neemt mee als u op afspraak komt:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een pinpas. U betaalt bij de aanvraag
  • het bewijsstuk dat de verklaring van in leven zijn of de attestatie de vita gratis verstrekt kan worden
  • Het ingevuld machtigingsformulier als u voor iemand anders een verklaring van in leven zijn aanvraagt. Voor een Attestatie de vita komt u altijd zelf.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.