Verklaring van in leven zijn/Attestatie de vita

Beschrijving

Het kan voorkomen dat u een bewijs nodig heeft waaruit blijkt dat u in leven bent. Vraagt een instantie in Nederland hierom, dan kunt u dit aantonen met een 'Bewijs van in leven zijn'.

Vraagt een buitenlandse instantie om bewijs dat u in leven bent, dan kunt u dit aantonen met een 'Attestatie de vita'.

Deze documenten vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente Losser.

Afspraak maken

U kunt 24 uur per dag zelf een afspraak maken of bel 14 053 tijdens kantooruren.

Bijzonderheden

Een attestatie de vita wordt afgegeven in de Nederlandse en Franse taal

Kosten

Attestatie de vita:                               € 13,40
Een verklaring van in leven zijn:     € 16,60

Gratis

Bij een verplichte pensioenvoorziening tussen werkgever en werknemer. U moet hiervan bewijsstukken op de afspraak laten zien.

Contact

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Meenemen

U neemt mee:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • het bewijsstuk dat de verklaring van in leven zijn of de attestatie de vita kosteloos  verstrekt kan worden